Bloemschikking bevestigingsdienst 15 januari 2023

Zondag 15 januari 2023

De liturgische schikking voor deze bevestigings- en afscheidsdienst bestaat uit een mand met een boog waarin 5 grote rozen zijn verwerkt die aan de ambtsdragers worden uitgereikt.

De roos staat voor geheimhouding ( sub rosa ) van hetgeen wordt toevertrouwd. De rozen zijn geplaatst in het midden van een veel  kleurige bloemenring die de kerkelijke gemeente weergeeft.

De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst.

Onder de schikking liggen twee grote bladeren van de vingerplant. Deze symboliseren de handreiking die de ambtsdragers aan de ander gaan geven.

De rode kleur van de kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest.

Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdrager.

In deze feestelijke bevestigingsdienst wordt door  Ds Rob Nijhuis Johan Horstman  herbevestigd als ouderling en Arjan van Heiningen en Rutger Schimmelpenninck worden bevestigd als kerkrentmeester. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee.  Aan de dienst zullen meewerken Henk Langenkamp orgel en Bert Langenkamp trompet. De liturgisch bloemschikgroep zal een schikking maken. Deze dienst wordt gehouden in de Johanneskerk.

Streaming kerkdiensten

 (Disclaimer: De redactie doet zijn best om alle activiteiten op de site te plaatsen, maar het is mogelijk dat een bericht of activiteit niet of onjuist is doorgegeven)