.Gegevens voor 2021

Copy  sturen/ brengen  naar : e-mail Tel:
kontakt@pkn-diepenheim.nl
Opmaak:
René Floor reflo66@gmail.com 06-38534720
Het Elferink 20, Diepenheim
Verspreiding:
Gerrit Krukerink 351633
Ruimersdijk 6, 7478 AK Diepenheim
Inleverdata Verschijnt
Dinsdag 29 december 2020 vanaf woensdag 13 januari 2021 Kerkbalans
Vrijdag 29 januari 2021 Vanaf woensdag 10 februari 2021
Vrijdag 5 maart 2021 Vanaf woensdag 17 maart  2021 Opm.: Goede vrijdag 2 april, 1e Paasdag 4 april
Vrijdag 2 april 2021 Vanaf woensdag 14 april 2021
Vrijdag 7 mei 2021 Vanaf woensdag 19 mei 2021 Opm: Pinksteren: 23 mei
Juni geen uitgave
Vrijdag 2 juli 2021 Vanaf  woensdag 14 juli 2021
Augustus geen  uitgave
Vrijdag 3 september 2021 Vanaf woensdag 15 september 2021
Vrijdag 1 oktober 2021 Vanaf woensdag 13 oktober 2021
Vrijdag 5 november 2021 Vanaf woensdag 17 november 2021
Vrijdag 3 december 2021 Vanaf woensdag 15 december 2021 Opm. Kerst : 25 en 26 december
Woensdag 29 december 2021 Vanaf woensdag 12 januari 2021

.

Wilt u Kontakt digitaal ontvangen?
Meldt u dan aan via:
kontakt-digitaal@pkn-diepenheim.nl