Team Mathijs

Team Mathijs

Op 5 april is Mathijs Sipma overleden. Voor Marc Dijkerman, Arjan Meutstege, Erik Groot Hulze en Joke van Egteren is dit verschrikkelijke gebeuren de reden om op 1 juni 2023 mee te doen aan Alpe d’Huzes, het sportieve evenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Zij doen dit onder de naam “Team Mathijs”. Inmiddels hebben Loes van Hall en Jannie Sipma zich ook aangesloten bij dit team. De opbrengst van de collecte in de Kerstnachtdienst zal helemaal bestemd worden voor dit team. N.b. Het plan om een busreis te organiseren, zoals eerder vermeld in Kontakt, gaat niet door.

In de Kerstnachdienst is gecollecteerd voor het Team Mathijs (zie foto). Deze collecte heeft € 880,00 opgebracht. Tevens zijn er ook enkele giften voor dit team ontvangen op de bankrekening van de diaconie, rekeningnummer NL03 RABO 0322 1116 84 onder vermelding van Team Mathijs. Inmiddels zijn de ontvangen bedragen overgemaakt naar het team, zie link https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/teammathijs