Open Monumentendag 2023

Kerkopenstelling Johanneskerk te Diepenheim op Monumentendag 2023:  Zaterdag 9 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De kerk, die er nu staat, is in gebruik genomen in 1679 op de fundamenten van een gotische kerk uit de 15e eeuw. Deze is ingestort in 1677. Men weet niet precies waardoor. Slecht onderhoud of door toedoen van de troepen van Bisschop Bernard van Galen uit Munster? Alleen de toren uit 1488 is toen blijven staan.

Het eerste kerkje, dat hier gebouwd is in opdracht van graaf Hendrik van Dale en zijn vrouw Regenwice van Diepenheim, was een slotkapel “eijn lemen huseken” van Huis te Diepenheim.

In 1224 wordt de slotkapel de kerk van een zelfstandige parochie Diepenheim. Omstreeks 1300 is de  kerk gewijd aan de evangelist Johannes, ook aan Maria en Johannes de Doper. Vandaar de naam Johanneskerk.

De Diepenheimse parochie is in 1601 overgegaan naar de Reformatie. In 1602 wordt ds. J. Urbanis bevestigd als eerste predikant.

In de jaren 1974-1975 is de kerk grondig gerestaureerd. Tijdens deze restauratie wordt een grafkelder ontdekt met daarin de stoffelijke resten van Hendrik Bentinck (overleden 1691) en zijn vrouw Ida Magdalena van Ittersum (overleden 1728). Zij woonden op het Huis te Diepenheim. In de kerk liggen meerdere grafstenen. De meest gave steen uit 1622 staat rechtop tegen de westmuur. Het is de steen van de familie Battenberg-Fockink, bewoners van het Warmelo. De herenbanken, verbonden met de adellijke huizen rondom Diepenheim zijn na de renovatie weer in de kerk geplaatst, evenals de preekstoel uit 1690. In de toren hangen 3 nieuwe klokken uit 1949, omdat de oude geroofd waren in de oorlog door de Duitsers.

Het orgel in de kerk is uit 1892, geplaatst door orgelmaker Gerrit van Druten uit Hemmen. Na vernieuwingen aan het orgel in 1975 is in 2006 de laatste restauratie uitgevoerd door de firma Reil uit Heerde.

Kerkopenstelling op Monumentendag 2023:  Zaterdag 9 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Zondag 10 september is er om 10:00 uur een kerkdienst en verder geen openstelling.

Verder is deze zomer op de dinsdagen en donderdagen t/m 14 september de kerk opengesteld van 12:30 – 16:30 uur.

Voor nadere informatie zie onze website: www.pkn-diepenheim.nl

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: