Startzondag 1 oktober 2023, Ga mee en … neem een bloem mee!

Startzondag 1 oktober 2023

Op zondag 1 oktober is er startzondag  met het thema ‘Ga mee’.

Even als vorig jaar met het 25 jarig jubileum van de bloemschikgroep willen we vragen  om 1 bloem mee te nemen.

Deze wordt in een vaasje/flesje gedaan tot er een gezamenlijk bloemstuk ontstaat.  Na afloop van de dienst worden de vaasjes aan de bewoners van de WoZoCo geven. Ook kun je een vaasje of boeketje meenemen voor iemand van of buiten de kerk waarvan je denkt die heeft wel een bloemetje verdiend.

In de startdienst willen we diverse  winteractiviteiten onder de aandacht brengen:

-Op woensdagochtend een koffieochtend in de Molenaarshof. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die graag informeel wil bijpraten, zonder verdere verplichtingen. Bovendien is dit een gelegenheid om hier regelmatig onze ds. Rienke Vedders te ontmoeten.

-We zijn van plan om naast de reguliere ouderlingen ook te starten met een lectoren groepje. De lector heeft tijdens de dienst de taak om de Bijbellezingen te verzorgen. Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit lectoren groepje, kunt u contact opnemen met ds. Rienke Vedders of Joke van Egteren.

Ook willen we groothuisbezoeken organiseren per wijk. Tijdens deze avonden in de wijk nodigen we onze leden uit om samen te komen en van gedachten te wisselen over geloofs- en levenszaken.

Na de dienst willen we in de Molenaarshof een gezamelijke lunch gebruiken. Dit biedt een mooie gelegenheid om samen te zijn en na te praten. We hopen u op deze startzondag te verwelkomen.

Categorieën:

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: