Liturgische schikking 4e zondag 40-dagentijd

Ook voor deze zondag is de liturgische schikking gemaakt, al gaat de kerkdienst nog niet door. Ook ds Braakman zal nog een videoboodschap maken. Op deze 4e zondag sluit de liturgische bloemschikking aan bij de  lezing uit Johannes 9: 1-13 en 26-39 Oog voor de mensen om je heen. Jezus ziet een blindgeboren man en […]

Read More Liturgische schikking 4e zondag 40-dagentijd
maart 21, 2020

Pastorale brief, 18 maart 2020

PROTESTANTSE GEMEENTE DIEPENHEIM Pastorale brief In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Dietrich Bonhoeffer, Lied 511: 7 De Engelse schrijver T.S. Elliott zei dat er twee soorten problemen bestaan. De eerste is het soort dat […]

Read More Pastorale brief, 18 maart 2020
maart 19, 2020

Alle activititeiten tot 6 april stilgezet.

Geachte medewerkers van de Johanneskerk, Afgelopen donderdag hebben als Kerkenraad het besluit genomen om de Erediensten voor minimaal drie weken af te zeggen. Allemaal hebben wij de persconferenties van de overheid met maatregelen kunnen zien en beluisteren. Tot 6 april zullen daarom de Erediensten vervallen. Heel erg jammer, de voorbereidingen voor de bevrijdingsdienst was al […]

Read More Alle activititeiten tot 6 april stilgezet.
maart 15, 2020

Johanneskerk voor weken gesloten! Ook diverse andere activiteiten gaan niet door!

Zojuist heeft de Kerkenraad van de Johanneskerk Diepenheim besloten om, i.v.m. het corona-virus, de komende  zondagen (tot en met 6 april en mogelijk langer) de kerk gesloten te houden en GEEN kerkdienst te laten plaatsvinden. Nadere informatie bij de kerkenraad en zie verdere berichten op deze site. De bijeenkomst van de Hervormde Vrouwengroep op 18 […]

Read More Johanneskerk voor weken gesloten! Ook diverse andere activiteiten gaan niet door!
maart 13, 2020

Vieringen in de Stille Week

Gewoontegetrouw zullen er ook dit jaar in de week tussen Palmzondag en Pasen vieringen georganiseerd worden. Deze week wordt de Stille Week genoemd, omdat de kerk zich in eerbiedige stilte, sober en ingetogen, voorbereidt op de Opstanding. Palmzondag valt op 5 april. Dat is om verschillende redenen een bijzondere zondag, waarover elders in dit kerkblad […]

Read More Vieringen in de Stille Week

Dienst met Pastor Theo Escher, 22 maart a.s. vervalt!

In verband met het Corona-virus gaat deze dienst niet door! Thema: Vasten dat God behaagt Het begint zo onderhand een goede jaarlijkse traditie te worden dat Pastor Theo Esscher uit Groenlo naar Diepenheim komt om in onze Johanneskerk een dienst te houden.                                                                                                            Zondag 22 maart is het weer zover. Iedereen is welkom. De kerkelijke richting […]

Read More Dienst met Pastor Theo Escher, 22 maart a.s. vervalt!
maart 1, 2020

40-dagentijd 2020

In deze 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar zijn opstanding uit de dood. Hij heeft voor onze zonden geleden zodat wij weer vrij mogen leven. Hij geeft ons telkens nieuwe kansen om weer op te staan en in beweging te komen. Het is de bedoeling van […]

Read More 40-dagentijd 2020
februari 29, 2020

Stolpersteine Diepenheim

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn elf Joodse inwoners van drie families uit Diepenheim weggevoerd en vermoord in vernietigingskampen. De werkgroep Stolpersteine Diepenheim heeft het initiatief genomen om voor deze mensen Stolpersteine te laten plaatsen in het trottoir voor hun vroegere woonhuizen. Het Stolpersteine-project is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Stolpersteine zijn gedenktekens, […]

Read More Stolpersteine Diepenheim
februari 14, 2020

Toelichting op de collecten

Zondag 16 februari: Bestemd voor Kerk in actie “project Kameroen” Zondag 23 februari: Bestemd voor New Hydepark (voorheen Roosevelthuis). Zondag 1 maart: Bestemd voor plaatselijk diaconaal werk. Zondag 8 maart: Bestemd voor Kerk in actie Nederland. Als kerk naar de mensen toe: Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en […]

Read More Toelichting op de collecten
februari 14, 2020

Kerkbalans 2020

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerken in Nederland. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de […]

Read More Kerkbalans 2020
januari 22, 2020