Uit de kerkenaad

Aan het einde van dit jaar maak ik vaak even de balans op over het afgelopen jaar. Dat voor het zakelijke deel, hobby’s, privé en het kerkelijke werk. De laatste is hier van toepassing. Een jaar waar we veel dierbaren hebben moeten laten gaan en waar wij met veel vragen en gemis achterblijven. Maar ook […]

Read More Uit de kerkenaad
december 4, 2019

 Fancy Fair, 2019

Terugkijkend op het succesvolle Fancy Fair jaar 2019 is dit het goede moment om iedereen die hieraan heeft bijgedragen nogmaals te bedanken. Elk jaar weer een nieuwe oogst aan spullen voor de verkoop , geweldig !!!!! De ophaalclub wil ik toch nog speciaal benoemen voor hun tomeloze inzet voor het ophalen, soms gaan ze wel […]

Read More  Fancy Fair, 2019
december 3, 2019

Oudejaarsvesper 31 december

Op dinsdagmiddag 31 december organiseert de Johanneskerk in Diepenheim een vesperdienst. Het thema is: “In ’t lech”. En dan in de betekenis van aandacht en ruimte geven aan elkaar. Je medemens “zien”, wat zijn of haar achtergrond ook is. In een wereld van globalisering, van steeds groter en steeds sneller, steeds ambitieuzer, voelen steeds meer […]

Read More Oudejaarsvesper 31 december
december 2, 2019

Liturgische schikking Gedachtenisdienst 2019

De liturgische bloemschikking sluit aan bij de gedachtenisdienst. De schikking is gemaakt van dode takken en daar doorheen zijn witte rozen, gipskruid en klimop verwerkt. Dode takken symboliseren het leven dat voorbijging. De klimop is een teken van verbinding en geeft Gods trouw weer. De witte bloemen betekenen dat wij mogen uitkijken naar het nieuwe […]

Read More Liturgische schikking Gedachtenisdienst 2019
november 25, 2019

Website gaat verhuizen!

Onze website zal in het weekend van 22 november verhuisd worden naar een andere provider. De gevolgen zijn: De website zal enige tijd niet bereikbaar zijn. Verwacht wordt dat dit maximaal 1 dag is. De email-adressen blijven hetzelfde, echter mail van voor de verhuizing kan verloren gaan. mail die vlak voor de verhuizing wordt verzonden […]

Read More Website gaat verhuizen!
november 20, 2019

Zangdienst 17 november a.s.

Door vele kerkgangers wordt een zangdienst op prijs gesteld met uitleg over de liederen door ds. Braakman. Opgave van keuzeliederen kunt u opgeven voor zondag 10 november bij Jenny van der Veen

Read More Zangdienst 17 november a.s.
oktober 29, 2019

LICHTJESMIDDAGEN 2019 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2019 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op gepaste wijze te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven […]

Read More LICHTJESMIDDAGEN 2019 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE
oktober 29, 2019

Workshops van stg. KERSTKIND LICHTROUTE

Op 14 December 2019 is er ’s avonds weer een prachtige Kerstkind Lichtroute. Voorafgaand zijn er ook dit jaar weer workshops. Kinderen en volwassenen kunnen hier aan mee doen. Je mag opgeven (zie email hieronder) maar dat hoeft niet. Jullie zijn van harte welkom om te delen in de voorpret. 1e workshop maandag 18 november: […]

Read More Workshops van stg. KERSTKIND LICHTROUTE
oktober 14, 2019

Foto’s Fancy Fair op de site..

De foto’s van de afgelopen Fancy  Fair staan inmiddels op de site: klik op deze regel om de foto’s te zien . Volgend jaar  is onze 24 ste Fancy fair en wel op 29 augustus 2020. De ophaalclub is alweer diverse keren op pad geweest om weer nieuwe spullen te halen voor de fancy fair […]

Read More Foto’s Fancy Fair op de site..
oktober 7, 2019