Schikkingen Advent 2021

Het thema van de liturgische schikkingen in deze adventstijd is:

Liturgische schikking

In een ander Licht.

Licht staat centraal in de komende adventslezingen.

Alles komt in de toekomst door de geboorte van het kindje Jezus in een ander Licht te staan.

In de liturgische schikking wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon.

De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.

In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.

Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

 

Voor de eerste zondag is de lezing uit Lucas 1:5-25 Hierin wordt verteld over de aankondiging van de engel Gabriel over de geboorte van Johannes.

Aan het einde hiervan komt het zinnetje: en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaar maken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven. In de liturgische schikking zien we de opkomende zon weergegeven door gedroogde grassen als stralen van de zon. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht, als een een mantel omgeslagen, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer

Voor de tweede zondag is de lezing uit Lucas 3:1-6 Johannes ging in de omgeving van de Jordaan aan de mensen verkondigen dat zij zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonden te krijgen. Zoals ook al de profeet Jesaja had gezegd: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. In de liturgische schikking is de opkomende zon iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking is een glazen schaal geplaatst met water waarin een Jacobsschelp drijft met daarin een brandend lichtje. Dit verwijst naar dopen met het licht. De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

Voor de derde zondag is de lezing uit Lucas 3:7-18 De toespraak van Johannes maakt grote woorden klein. Heb je twee stel onderkleding, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft. Voor het eten geldt hetzelfde.

In de liturgische schikking zien we tussen de stralen tarwe en gerst aren geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt gebakken brood. In de Joodse traditie wordt gevlochten brood (challah-brood)gegeten op de sabbat.

Voor de vierde zondag is de lezing uit Lucas 1:39-45

Nadat de engel Gabriel Maria had verteld dat ze een zoon zou krijgen, reisde ze naar haar zwangere nicht Elisabet. Toen zij de blijde boodschap van Maria hoorde sprong haar kindje van vreugde in haar schoot en werd ze vervuld van de Heilige Geest. Tegen Maria zei ze: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Als teken van nieuw leven zijn in de schikking tussen de stralen wilgenkatjes geplaatst en voor de schikking twee amaryllissen in knop, gewikkeld in blad van de schoenlappersplant.

Verborgen in de bol

groeiend naar het licht,

nieuw leven

gezegende toekomst.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

De liturgische schikking geeft op deze 1e Kerstdag weer dat het grote Licht is gekomen.

 Stralend licht

De nieuwe dag begint

Met sterren in de nacht.

Het thema van advent en Kerst is ‘in een ander licht”. Licht staat centraal in de advents/kerstschikking. Het licht wordt uitgebeeld door de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd was de zon bescheiden nu met Kerst straalt het in volle glorie.

Tussen de stralen zijn bloemen van de vlinderorchidee geplaatst en sterren van berkenschors en karton.

Er is lichtsnoer gebruikt om de schikking extra te laten stralen.

De kleur wit symboliseert zuiverheid, vreugde en feest.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.

Johannes 1:1-14.   In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mens.

Licht en leven; te leven met God geeft ons hoop.

Klik op deze regel voor alle kerstversieringen.

Kerkdiensten: