Het thema van de liturgische schikkingen in de adventstijd 2015 is: “De hemel raakt de aarde”.

In de adventstijd beleven we weken van uitzien naar wat komen gaat. Als basis voor de schikkingen gebruiken we een gedroogd palmblad. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen de hemel en de aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een kom vorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verteld wordt.

 

.

 

IMG_0544_thumb Zondag 29 november 2015, 1e advent. De lezing uit de Bijbel voor de eerste advent komt uit Lucas 1:5-25 . Zacharias en Elisabeth zijn gelovige mensen. Een engel vertelt dat ze een kindje zullen krijgen. Zacharias vraagt: “Hoe kan ik weten of dat waar is?”. Omdat hij geen geloof hecht aan de woorden van de engel zal hij niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Zichtbaar teken van zijn stomheid zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. De vele rode bloemen verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser.
IMG_0649_thumb Zondag 6 december 2015, 2e advent. De lezing uit de Bijbel voor de tweede advent komt uit Lucas 1: 26-38. Hierin wordt verteld dat uit de hemel de engel Gabriël bij Maria komt om te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een witte bloem die staat voor de zuiverheid van Maria. De rode bloemen symboliseren het ontvangen van Gods Geest. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser.
IMG_3500_3e_advent_thumb Zondag 13 december, 3e advent. De lezing uit de Bijbel voor de derde advent komt uit Lucas 1: 39-57. Nadat de engel bij haar was geweest, reisde Maria kort daarop in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. In de schikking staan twee bloemen, zuidewindlelies, die naar elkaar toebuigen. Zij symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maria dankt God in een lied. De rode bloemen symboliseren het ontvangen van Gods Geest. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser en omdat er al iets van Gods licht doorbreekt ligt er ook een roze doek.
4e advent Zondag 20 december 2015, 4e advent. De lezing uit de Bijbel voor de vierde advent komt uit Lucas 1: 57-80. Hierin horen we over de geboorte van Johannes. Zijn vader, Zacharias, wordt vervuld met de Heilige Geest, krijgt weer stem en zingt een uitbundig lied. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van de zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid en trouw van onze God. In de schikking symboliseren de witte bloem en de rode bloemen: de Geest en de liefde van God. Het klimop geeft trouw weer. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek.
Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van
voorbereiding op de komst van de Verlosser.