Veertigdagentijd  2021

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is:  Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid

In deze Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken te geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. De basis schikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen een open hart vormen. Het hart dat open staat voor een ander wordt verbeeld door zeven glazen, deze worden  elke week gevuld met natuurlijke materialen. Het getal 7 verwijst naar de 7 werken van barmhartigheid. Tussen de glazen staan boomstammetjes. Ook de omtrek van het hart wordt elke week door ander materiaal geaccentueerd.

De lezing van deze 1e zondag komt uit: Mattheus 25:36

Ik was ziek en jullie bezochten mij.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor de ander. In de glazen hebben we blauwe druifjes geplaatst. Blauwe druifjes symboliseren de zorgzame liefde en de kleur blauw geeft trouw weer.

De open vorm van het hart wordt omgeven door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

De liturgische kleur paars in deze Veertigdagentijd geeft ingetogenheid weer.

De lezing van deze 2e zondag komt uit: Mattheus 25:35

De dorstigen laven

Een ander te drinken geven, letterlijk water of van het levende water.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst hier naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.