Veertigdagentijd 2021

Veertigdagentijd  2021

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is:  Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid

In deze Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken te geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. De basis schikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen een open hart vormen. Het hart dat open staat voor een ander wordt verbeeld door zeven glazen, deze worden  elke week gevuld met natuurlijke materialen. Het getal 7 verwijst naar de 7 werken van barmhartigheid. Tussen de glazen staan boomstammetjes. Ook de omtrek van het hart wordt elke week door ander materiaal geaccentueerd.

De lezing van deze 1e zondag komt uit: Mattheus 25:36

Ik was ziek en jullie bezochten mij.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor de ander. In de glazen hebben we blauwe druifjes geplaatst. Blauwe druifjes symboliseren de zorgzame liefde en de kleur blauw geeft trouw weer.

De open vorm van het hart wordt omgeven door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

De liturgische kleur paars in deze Veertigdagentijd geeft ingetogenheid weer.

De lezing van deze 2e zondag komt uit: Mattheus 25:35

De dorstigen laven

Een ander te drinken geven, letterlijk water of van het levende water.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst hier naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

De lezing van deze 3e zondag komt uit: Mattheus 25:35

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op

Als je beseft dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde, dan streef je niet naar behoud van eigen huis en haard. Dan kun je letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.

In de glazen zijn grote bladeren geplaatst. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind.

Aan het grote glas zijn kleine flesjes gehangen met een klein paars viooltje.

Dit  bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

De lezing van deze 4e zondag komt uit: Mattheus 25:36

Ik was naakt en jullie kleedden mij

In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid en warmte te geven.

Als symbool van iemand kleden zijn de zeven glazen bekleed met haakwerk van verschillende garens en touw.

In de glazen zijn bloeiende bloesemtakken geplaatst die naar elkaar toevallen zodat er een soort van luchtig geweven kleed als teken van bescherming ontstaat.

De open vorm van het hart wordt geaccentueerd door een dik getwijnd touw.

De liturgische kleur paars in deze Veertigdagentijd geeft ingetogenheid weer.

De lezing van deze 5e zondag komt uit: Mattheus 25:35

Ik had honger en jullie gaven mij te eten

In de opsomming van Mattheus is dit het eerste werk van barmhartigheid.

De allereerste levensbehoefte is dat je te eten hebt en niet om komt van de honger. Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Ook Jezus deelt brood.

Daarom hebben we in deze schikking verschillende korenaren in de glazen geschikt.

De open vorm van het hart wordt geaccentueerd door voedzame bonen

 

De lezing van deze 6e zondag komt uit: Tobit 2:7 ( Het Bijbelboek Tobit behoort tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe boeken)

Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk

In Mattheus kom je dit werk van barmhartigheid niet tegen, toch is het wel één van de werken geworden. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis.

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is voor het ontkiemen in een nieuw leven.

De glazen zijn in deze schikking gevuld met paarse tulpen. Paars is de kleur van reflectie en gedenken. De open vorm van het hart wordt geaccentueerd door takjes rozemarijn, een bitterzoet kruid, de herinnering aan leven.

 

 

Klik op deze regel voor de bloemschikking en video van Pasen 2021