Actie Kerkbalans 19 januari tot 2 februari 2019

Kerkbalans 2019 komt eraan!

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. De kerk verbindt. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Omdat de kerk kost geld, bestaat de actie Kerkbalans. De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.

“Geef voor je Kerk ”
In de periode van 19 januari t/m 03 februari 2019 worden gemeenteleden
door ca. veertig vrijwilligers weer benaderd voor de jaarlijkse bijdrage aan
de Aktie Kerkbalans. Deze vrijwilligers kunnen de enveloppen voor Kerkbalans op maandag 21 januari 2019 tussen 19:00 en 20:00 uur ophalen en op maandag 4 februari kunnen de antwoordenveloppen weer ingeleverd worden, eveneens tussen 19:00 en 20:00 uur in de Molenaarshof.
Wij vertrouwen er op dat u deze vrijwilligers niet tevergeefs laat komen en tijdig uw toezeggingsformulier / antwoordstrookje hebt ingevuld.
De actie Kerkbalans 2019 heeft als thema “Geef voor je Kerk”.
Deze vraag is dit jaar opnieuw weer centraal gesteld. U zelf bent uiteindelijk degene die het antwoord geeft. Onze plaatselijke geloofsgemeenschap viert in de kerk de eredienst, komt er samen om naar Gods Woord te luisteren en een gemeenschap van christenen te vormen. Maar er is meer denk maar aan solidariteit, zorg, aandacht en ondersteuning. De kerk als centrale plek voor belangrijke momenten in ons leven moet wel onderhouden worden evenals de organisatie erom heen. Uw geldelijke bijdrage aan onze plaatselijke kerk betekent dan ook veel waarde voor ons.
Daardoor kan onze kerk van waarde blijven voor ons allemaal en ook voor
onze omgeving, nu en in de toekomst!
Als christenen willen we de belangrijke plek die de kerk in onze
samenleving inneemt behouden en de boodschap van het geloof graag
doorgeven aan de volgende generatie. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Meer informatie over de actie Kerkbalans kunt u vinden op onze eigen website (www.pkn-diepenheim.nl)  en de website van Kerkbalans: www.kerkbalans.nl.

Ondanks de thans economisch minder goede tijd hopen wij dat u uw bijdrage van vorig jaar zou willen verhogen.
Mocht u niet benaderd worden maar wel een bijdrage willen leveren aan het kerkenwerk en de instandhouding  van de Johanneskerk dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL07 RABO 0322 110 351 t.n.v. college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Diepenheim. Uw bijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek omdat de Protestantse Kerk als een “goed doel” (ANBI) is aangemerkt.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage aan de actie Kerkbalans 2019.