Kerkbalans 2019 komt eraan!

Archief, Kerkbalans

Actie Kerkbalans 19 januari tot 2 februari 2019
 

Kerkbalans 2019 komt eraan!

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke Kerk. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. De kerk verbindt. Voor de ander een plek waar je het leven deelt en rust vindt. Omdat de kerk kost geld, bestaat de actie Kerkbalans. De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 19 januari en 2 februari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het bezorgen en ophalen van de Kerkbalans-brieven. Heeft u hier en paar uur voor over? Neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl of Hans Boensma tel: 0547 333508.