Op 24 december is er ’s morgens geen kerkdienst in Diepenheim. Als u, eventueel met uw (klein-) kinderen een kinderkerstfeest bij wilt wonen, dan kan dat in de Hofkerk in Goor om 10:00 uur. Onder leiding van Hanneke Caron belooft het een leuke en sfeervolle dienst te worden voor jong en oud.
Beroeping Ds. J.D. (Rienke) Vedders-Dekker Na het vertrek van Ds. A.F.U. (Ary) Braakman in september 2022 heeft de kerkenraad van de PKN-gemeente van Diepenheim zich georiënteerd over zijn opvolging. Zo is gesproken met de buurgemeenten en zijn de diverse geledingen binnen de PKN-gemeente Diepenheim geraadpleegd. De conclusie was dat Diepenheim een eigen predikant in deeltijd […]
Zondag 10 december is het 2e advent. Op deze dag is er veel te doen in de Johanneskerk. ’s Morgens om 10:00 uur is er een themadienst over de zorg. ’s Middags is er de kerstmarkt met veel activeiten in en om de kerk. Zie hiervoor elders op deze website. Voor de adventschikking komt de […]
Zondag  10  december, 2e Advent: Themadienst en Kerstmarkt.  Deze zondag hebben we een speciale dienst met als thema “Zorg”. Deze dienst wordt voorbereid en verzorgd door de dames Ingrid Jacobi, Christie Kistemaker, Joke van Egteren en Dianne Groot Dengerink. Na afloop van de dienst is er niet alleen het gebruikelijke koffie drinken in de Molenaarshof […]
De eerste koffiemorgen is succesvol verlopen Vrijdagmorgen a.s. 8 december is de volgende ontmoetingsmorgen in de Molenaarshof van 10.00 uur tot 11.30 uur met een kopje koffie of thee. . Iedereen is van harte welkom: mannen, vrouwen, jong en oud,leden, niet-leden. Het gaat om het samenzijn en de gezelligheid. Neem b.v. uw buurman of buurvrouw […]
Ook dit jaar zijn er weer liturgische schikkingen voor Advent en Kerst. Het thema van de liturgische schikkingen in deze adventstijd is:  “Ga mee!” Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan.  Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. De basisgedachte van de adventsschikkingen is de weg die […]
Het ouderlingen team Als sinds vele jaren hebben we een team van (voormalige) ouderlingen die bij toerbeurt dienst doen tijdens de eredienst op zondag. Want alleen Johan Horstman en Joke van Egteren zitten nu officieel in de Kerkenraad, maar gelukkig zijn we met een team van 8 mensen om de zondag in te vullen en […]

Streaming kerkdiensten

 (Disclaimer: De redactie doet zijn best om alle activiteiten op de site te plaatsen, maar het is mogelijk dat een bericht of activiteit niet of onjuist is doorgegeven)