In de Johanneskerk is beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mysiek Ruud Bartlema uit Amsterdam bereid gevonden te exposeren. Zijn werken betreffen de “Zeven werken van Barmhartigheid”. Lezing:   Op vrijdag 26 april om 19:30 uur houdt dhr Ruud Bartlema een lezing over zijn werken in de Johanneskerk. De bloemschikgroep zal voor Kunstmoment de kerk met bijpassende […]
Verbintenisdienst zondagmiddag 24 maart De kerkenraad is verheugd dat op 24 maart a.s. ds. Rienke VeddersDekker aan onze gemeente zal worden verbonden. Voorafgaande aan de dienst willen wij haar om 14.30 uur met paard en koets ophalen vanaf de fam. Olydam, Nijenhuizerlaan 2 naar de Johanneskerk. De dienst die om 15.00 uur begint zal worden […]
Paasvieringen In de Stille Week voor Pasen worden er in elke avond korte vesperdiensten georganiseerd. Net als vorig jaar doen we dit in samenwerking met de Hofkerk in Goor. Cathinka Bloom heeft in samenwerking met anderen de diensten voorbereid. Ma 25 maart in diepenheim, mmv Cathinka Bloom en Joke van Egteren Di   26 maart in […]
Ook dit jaar maakt de liturgisch bloemschikgroep weer schikkingen voor de 40-dagentijd en Pasen. Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde Als basis voor de schikking gebruiken een bolvorm. Deze verbeeldt de aarde en is gemaakt van 2 ijzeren frames die beplakt […]
Op zaterdag 23 maart a.s. kunnen kinderen in de Johanneskerk een Palmpasenstok maken. We vieren dan alvast Palmpasen en Pasen met de kinderen in de kerk. Het verhaal van Palmpasen en Pasen wordt dan verteld. De kerk zorgt voor paasstokken, versieringen en lekkere Matzes.We beginnen om 15:00 uur en het duurt tot ca 16:30 uur.  […]
Namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente Diepenheim willen we  graag iedereen bedanken voor de toezeggingen voor de Kerkbalans 2023.  De totale toezeggingen voor Kerkbalans 2023 zijn € 47.800,- .  Als Kerkrentmeesters willen we graag iedereen bedanken die de Kerkbalans hebben bezorgd en weer hebben opgehaald. Mede dankzij uw hulp is Kerkbalans in Diepenheim mogelijk […]
Op vrijdag 1 maart is de Wereldgebedsdag 2024. Dit is een gebedsdienst die over de hele wereld wordt gehouden. De liturgie is dit jaar gemaakt door mensen uit Palestina. De gebedsdienst die elk jaar door de kerken van Diepenheim, Goor en Hengevelde worden voorbereid is dit jaar in de R.K. kerk te Goor,  Hengevelderstraat 24, […]

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: