Johanneskerk

Diepenheim
Protestantse Gemeente Diepenheim

Dit jaar geen FancyFair!

Wie had ooit kunnen denken dat de Fancy Fair voor het 24 ste jaar zo zou lopen. De Pandemie die het coronavirus heeft veroorzaakt heeft ook zijn weerslag op dit jaarlijks terug kerend evenement. En met name noem ik het een evenement, want de regering heeft besloten dat er tot 1 september geen grote evenementen […]

Video-meditatie 28 juni 2020, Ds Ary Braakman

In deze hopelijk laatste video-meditatie tijdens de Corona-tijd vanuit de Johanneskerk, is de lezing en meditatie naar aanleiding van Matteüs 5 het eerste deel. De liederen die klinken zijn: lied 991: De eersten zijn de laatsten. Aan het eind sluiten we af met een oud pelgrimslied: lied 416: Ga met God en Hij zal met […]

Meditatie zondag 7 juni 2020

In de maand juni 2020 zijn er nog geen kerkdiensten in de Johanneskerk. Verwacht wordt dat er vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Daarom is er ook nu weer een mediatie opgenomen. Het betreft een mediatie van onze eigen  predikant: ds Ary Braakman . De eerste zondag na Pinksteren heet zondag Trinitatis. De […]

Meditatie Pinksteren 2020

In deze meditatie gaat Ds Ary Braakman in op de betekenis van Pinksteren. Bijzonder is het ontbranden van de kaarsen! De bloemschikgroep heeft de Pinksterschikking verzorgd. Ook in de maand juni worden nog geen diensten in de Johanneskerk te Diepenheim gehouden en willen we wekelijks een meditatie verzorgen. De kerkenraad onderzoekt of het mogelijk is […]