Verbintenisdienst ds. Rienke Vedders Dekker

Verbintenisdienst ds. Rienke Vedders Dekker

Op zondag 24 maart is ds. Rienke Vedders Dekker voor 1/3 taak verbonden aan de Protestantse Kerk Diepenheim. In een volle Johanneskerk waarin ds. René de Reuver, scriba van de generale synode voorging en vervolgens het stokje overgaf aan ds. Rienke Vedders Dekker. Het was een inspirerende dienst waarin opnieuw de dankbaarheid naar voren kwam met de komst van Rienke. De commissie liturgisch bloemschikken had enkele prachtige bloemstukken gemaakt, geïnspireerd door de verbinding. Er werd medewerking verleend door het projectkoor onder leiding van Gerrit van Vembde. Aan het einde van de dienst waren een aantal sprekers, onder meer van werkgemeenschap Hengelo, de classis en de gemeente Hof van Twente. Na de dienst werd iedereen bij zalencentrum Beltman in de gelegenheid gesteld om Rienke en haar gezin te feliciteren en succes te wensen bij onze gemeente. Als Kerkenraad zijn we erg dankbaar dat Rienke nu met recht als onze eigen dominee aan onze gemeente is verbonden.

In de intrededienst van ds. Rienke Vedders op 24 maart is de eindcollecte bestemd voor het Alpe d’HuZes-team Never give up. Dat was het idee van Rienke. Deze collecte heeft € 227 opgebracht. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar het team, zie link: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Nevergiveup

Onderstaand enkele foto’s van de intrede dienst van ds Rienke Vedders-Dekker.

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: