Palmpasen met de kinderen in de Johanneskerk

Palmpasen met de kinderen in de Johanneskerk

Op zaterdag 23 maart hebben we Palmpasen in de kerk gevierd met de kinderen. We kwamen samen in de kerk, waar het Bijbelverhaal rondom Palmpasen in voorgelezen. Vervolgens zijn we met z’n allen naar de Molenaarshof gegaan, waar de heerlijke matses en ranja klaar stonden. We hebben toen teruggeblikt op het verhaal en besproken waar de Palmpasenstok voor staat. Vervolgens zijn de kinderen aan de slag gegaan om de stok om te toveren tot een heuse Palmpasen stok. Er is heerlijk geknutseld door de kinderen met hulp van hun ouder.

We kijken terug op een geslaagde, gezellige middag!

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: