Bijeenkomst “Het Smalle Pad” gaat niet door

Donderdag 8 oktober zouden we een avond van Het Smalle Pad hebben . Hiervoor hebben was Pieter Grimbergen uitgenodigd. I.v.m. het toenemen van de Corona-besmettingen, is het niet verantwoord de avond door te laten gaan.

Wel hopen we een andere avond te kunnen plannen voor deze Smalle Pad met dhr Pieter Grimbergen,

Pieter woont al enige tijd in Diepenheim en is bij veel Diepenheimers wel bekend.

Tot medio september 2020 is Pieter werkzaam bij het Toon Hermans Huis (een inloophuis voor iedereen die met kanker te maken heeft) en vanaf medio september 2020 werkzaam bij het Nije Huis in Hengelo als coach en verbinder met het ziekenhuis.

Pieter was een succesvol pianist en docent. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij dit werk echter op een laag pitje moeten zetten.

Zijn uitspraak is: “WALK YOUR WHY, hoe kom je zo dicht mogelijk bij het leven naar je waarden?

Pieter is een boeiend verteller over de waarden in je leven en hoe je daar zo dicht mogelijk bij komt. Deze zomer is zijn boek “Zorg, zingeving en waardigheid” uitgekomen, met gesprekken over tegenslag in gezondheid.