Schikking 4e zondag 40-dagentijd

Deze zondag, 19 maart 2023, is het de 4e zondag in de 40-dagentijd en (hopelijk) de laatste zondag dat de kerkdienst in de Molenaarshof moet worden gehouden. Vanaf volgende week zijn de diensten weer normaal in de Johanneskerk.

Ook voor deze zondag is er een schikking gemaakt: De lezing komt uit: Johannes 9. Op sabbat wordt een blinde man genezen door Jezus. De mensen in zijn omgeving willen dit niet geloven en vragen hem wat hijzelf ervan denkt. De man antwoordt: “Hij is een profeet. Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’’ De mensen willen nog steeds niet inzien dat de genezing Gods werk is.

De schikking bestaat uit een oog om het zien te verduidelijken. De ellipsvorm is gemaakt van stevige takken met katjes. Rond de ellipsvorm zijn takken van de kronkelhazelaar gebonden en in het midden is de pupil geplaatst van aangeregen hyacint bloemetjes.

 

Alle foto’s en teksten….

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: