Tweede zondag van de veertigdagentijd, 5 maart 2023

Op deze zondag hebben we onze kerkdienst nog in de Molenaarshof. Als het weer  meezit kunnen we vanaf 26 maart weer in de Johanneskerk de diensten houden.

Voorganger voor deze zondag 5 maart is ds J. Meijer uit Borne

Liturgische schikking:

De lezing van deze 2e zondag komt uit: Matteüs 17: 1-9. Op de berg worstelt Jezus met het lijden dat hem te wachten staat. In zijn worsteling komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Hem te bemoedigen, en te sterken. In de schikking zijn 2 bogen in elkaar geschoven zodat er een berg ontstaat. Ook de stenen bij de berg versterken het beeld.

De 3 witte tulpen symboliseren Jezus, Mozes en Elia. De tulp staat voor gebed : de bloembladen staan open naar de hemel.
De kleur wit geeft waarheid, liefde en de goddelijke, hemelse wijsheid weer.

Voor alle informatie en schikkingen in de 40-dagentijd, klik op deze regel….

Streaming kerkdiensten

Agenda

Door een technisch probleem is het helaas niet mogelijk de hele agenda weer te geven.
Hieronder staan de geplande kerkdiensten, zondag's om 10:00 uur in de Johanneskerk: