Uit de kerkenaad

Aan het einde van dit jaar maak ik vaak even de balans op over het afgelopen jaar. Dat voor het zakelijke deel, hobby’s, privé en het kerkelijke werk.

De laatste is hier van toepassing. Een jaar waar we veel dierbaren hebben moeten laten gaan en waar wij met veel vragen en gemis achterblijven.

Maar ook geboorten van en vreugdevolle gebeurtenissen zijn er geweest. De normale kerkdiensten maar ook de bijzondere diensten zoals de openluchtdienst in het sterrenbos die we binnen hebben gehouden i.v.m. de vele processierupsen die ook graag wilden toehoren. Dat vonden wij mensen minder dus hebben we hem binnengehouden.

De preek van de leek met minister van defensie Ank Bijleveld-Schouten waarbij de kerk goed gevuld was. De zangdienst met vele mooie liederen. De Fancy Fair die dit jaar weer een succes was, vele mensen hebben elkaars spullen weer verdeeld en dat heeft weer een bijzondere plek gekregen bij diegene die ermee geholpen is of er waarde aan hecht in welke vorm of gedachte dan ook. Ook de gesprekken wel pastorale en diaconale werkers en ambtsdragers waren een warme bijdrage in ons kerkelijk jaar. Zo hebben wij vele ideeën en gedachten gekregen over hoe we het komend jaar iets zouden kunnen ontwikkelen en mogelijk wel kunnen veranderen. Hoe we dat gaan doen of wat we met elkaar ontwikkelen zal het komend jaar meer uitgewerkt kunnen worden en duidelijkheid geven.

Het afgelopen jaar hebben we ook de regels van de AVG toegepast. (algemene verordening gegevens bescherming) Dit hield o.a. in dat wij niet meer zomaar gegevens personen mogen plaatsen in o.a. Kontakt. Iets waar we veel vragen over hebben gehad. Daar is veel over gesproken binnen de kerkenraad. Deze heeft de besloten om dit weer terug te draaien en verjaardagen en huwelijken alsmede bijzondere gebeurtenissen weer te vermelden. Hiervoor zal uw toestemming schriftelijk worden gevraagd. Een pastoraal werker zal vooraf met u contact opnemen om dit schriftelijk vast te leggen. Uiteraard kunt u elk gewenst moment uw verklaring weer intrekken, uw naam zal dan niet meer vermeld worden.

Met deze wijziging hopen wij velen van u tegemoet te komen.

Ook voor het komende jaar zouden wij het waarderen als u uw ideeën en voorstellen met ons wilt blijven delen. Of als u of jij denkt dat is een mooi evenement die we als groep graag zouden willen vormgeven, meld het gerust. Wij kijken graag waar we gezamenlijk met jullie kunnen ontwikkelen of iets voor elkaar kunnen betekenen.

Maar zegt u of jij: ik zou wel een willen meepraten en samen iets willen doen voor onze kerk in Diepenheim, kom gerust eens aan om erover te praten.

Voor nu wens ik u een goede Kerst en voorspoedig 2020.

Praeses Kerkenraad Bert Hooijsma

december 4, 2019