11 maart, themadienst, ‘Doen en laten’

Archief, kerkdiensten

Themadienst „Doen en Laten‟ 11 maart 2018.
Op zondag 11 maart, vierde zondag van de Veertigdagentijd, zal een themadienst worden gehouden waarin de vraag centraal zal staan of we in deze tijd
van informatie-overkill nog wel rust kunnen vinden? De gemiddelde Nederlander besteedt per dag vier uur aan de smartphone. Bij jongeren ligt dit percentage nog hoger. Wat doet dat overvloedige tot ons nemen van informatie met ons en met elkaar? Het thema van de dienst is: „Doen en Laten‟ en als bijbelverhaal horen we het bekende verhaal van de twee zussen Martha en Maria. Als op een dag Jezus bij hen op bezoek komt, reageren zij heel verschillend. De een (Martha) staat symbool voor de mens die meteen – met de beste bedoelingen – aan de slag gaat. Er moet gezorgd worden. We moeten actief zijn. Martha is de doener. Haar zuster, Maria, pakt het anders aan. Zij is de mens die niet direct gaat handelen, maar eerst gaat zitten om te luisteren. In Martha en Maria zullen we het nodige herkennen. Ook onszelf. Want hoe gaan we zelf om met wat echt belangrijk is? Nadrukkelijk is het niet de bedoeling om te betogen dat één „beter‟ is dan de
ander. En wie zou dat dan zijn, Martha of Maria? Het gaat erom dat we ons bewust worden en blijven van wat we doen en wat we misschien kunnen laten.
In de dienst zullen we hiermee aan de slag gaan. Maar wordt het doen? Of wordt het laten? En wat doen we dan? En wat kunnen we beter laten? Kom
om het mee te maken. Allen van harte uitgenodigd.