Kerkbalans 2020

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerken in Nederland. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, maar ook het personeel en missionaire en
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Voor de campagne van 2020 is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De actieperiode is van 18 januari t/m
1 februari 2020.
Maandag 20 januari kunnen de vrijwilligers tussen 19.00-20.00 uur de enveloppen voor
Kerkbalans ophalen. Op de Gemeenteavond van  maandag 3 februari kunnen de vrijwilligers toegezegde bijdragen inleveren.  Geef je om je kerk?
Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Helpt u mee?
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken nog mensen die ons
kunnen helpen met het bezorgen en ophalen van de Kerkbalans-brieven. Heeft u hier en paar uur voor
over? Neem dan contact op met Heleen Glas.
E-mail:
ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl
Tel: 06 49 88 51 28

Meer info over Kerkbalans……

januari 22, 2020