Bijeenkomst HVG op woensdag 16 januari.

Archief, Diverse activiteiten

Jaarvergadering. We worden ontvangen met koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje. Dinie van Coeverden heet ons allen welkom en wenst ons nog een goed en gezond 2019, waarna ze het gedicht “De Wens”voorleest. Folkje Sipma leest het jaarverslag voor over alle activiteiten in het van onze vereniging in afgelopen jaar. Willy Eggink geeft hierna uitleg over de  financieen. Ria Maat en Ina Nijenhuis hebben deze gecontroleerd en goedgekeurd. In de pauze krijgen we een glaasje fris, waarna we verschillende spelletjes doen, zoals sjoelen, spreekwoorden raden, tussenvoegsels van woorden zoeken en fotos van bekende personen raden. Voor iedereen is er een klein prijsje. Aan het eind van de avond is ervoor wie wil, nog een glaasje advocaat met slagroom of fris met een chocolaatje. Dinie sluit  de avond af met een gedicht “Doen”.

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 20 februari om 19.30 uur.