Toelichting eindcollectes 15 t/m 29 december 2019

Zondag 15 december: Bestemd voor plaatselijk Diaconaal werk.

Zondag 22 december: Bestemd voor onkosten verwarming.

Zondag 24 december: Kerstnachtdienst, gedeeld kerkrentmeesters en diaconie.

Zondag 25 december: Eerste kerstdag, bestemd voor kinderen in de knel.

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Zondag 29 December : Bestemd voor Solid Road, een vluchtelingen organisatie die zich inzet om terugkerende vluchtelingen een vak te leren waar ze in hun eigen land mee aan de slag kunnen.

december 4, 2019