Verslag van de startzondag 1 oktober 2023

Startzondag 1 oktober 2023, thema ‘Ga mee’!

Net als vorig jaar, met het jubileum van de bloemschikgroep, was iedereen van tevoren gevraagd om een bloem mee te nemen. Van al deze bloemen (en het waren er veel!) werden kleine boeketjes gemaakt en in vaasjes gezet. Samen vormden ze één groot bloemstuk. Na afloop werden boeketjes naar de bewoners van het WoZoCo gebracht. Daarnaast kon iedereen een boeketje meenemen voor iemand waarvan men vond dat deze wel een bloemetje kon gebruiken.

Vanwege de vele ingekomen liedsuggesties, werd er gestart met het zingen van lied 216, ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, lied 886, ‘Abba Vader’ en lied 143, ‘Op bergen en in dalen’, Daarna verzorgde ouderling van dienst Herman Veltkamp, de mededelingen. Joanne Boensma van de liturgische bloemschikgroep gaf uitleg bij de 3 fraaie bloemstukken, die de symbolen geloof, hoop en liefde symboliseerden.

Predikant mevrouw Rienke Vedders-Dekker vertelde over het thema ‘Ga mee’ van de PKN.  Een uitdaging om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen met goede wil. De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. We worden uitgedaagd om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Een uitnodiging om mee te gaan en daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.

De schriftlezingen werden dit keer uitgesproken door 4 gemeenteleden:
Myrna Bussink, stelde zich voor als kersvers lector en las de lezing voor in het Nederlands.
Henri Kistemaker las voor in het Deeps, Dianne Groot Dengerink in het Brabants en Gerda Scholten in het Gelderse dialect.

De preek ging over God als schuilplaats. Plek om je ziel af te stemmen op innerlijke rust, op God. De Johanneskerk biedt ruimte om tot rust te komen, een plek om elkaar te ontmoeten en iets van God te mogen ervaren.

We eindigden de dienst met het mooie lied 270: ‘Ga nu heen in vrede’.

Na de dienst was er koffie/thee in de Molenaarshof, waar het komende programma en andere activiteiten werden toegelicht.

Hervormde Vrouwen Groep:

Diny van Coeverden beet als voorzitter van de Hervormde Vrouwen Groep de spits af. Zij vertelde over het programma van deze actieve groep vrouwen. Over het jubileumboekje dat meegegeven was in de tijdcapsule van Diepenheim, om pas over 100 jaar weer tevoorschijn te komen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom vertelde ze. Om de contributie van € 20,00 per jaar, hoef je het niet te laten!

Open Kerk:

Henk Langenkamp vertelde over de openstelling van de kerk in de zomermaanden (t/m Open Monumentendag) en tijdens Kunstmoment. Truus en Henk Langenkamp en Jenny van der Veen organiseren dit. Bezoekers waarderen de uitleg en de gesprekken met de gemeenteleden die de gasten tijdens deze dagen welkom heten. Het is verrassend om te horen waar men overal vandaan komt. Deze zomer bezochten 430 personen de kerk. De mooie tekening van de openkerk is door Henk Langenkamp gemaakt.

Kerkblad Kontakt:

Kontakt bestaat al 55 jaar. Henny Horstman verzorgt ondertussen al 12 jaar de opmaak en de (eind)redactie. Waar het vroeger veel ‘knip – en plakwerk’ was, gaat het nu naar een drukker, wat veel werk scheelt. Wel is het elke keer weer spannend of er genoeg copy wordt aangeleverd en zo ja, of het op tijd binnen is.

Bezorging is en blijft een punt van aandacht. Gevolg is dat Kontakt nu 6x per jaar verschijnt en dat is nog wel eens lastig met de lange periode die moet worden overbrugd.

Henny benadrukt dat ‘Kontakt’ er is voor heel Diepenheim, niemand uitgezonderd, en dat wat haar betreft Kontakt nog heel lang door mag gaan.

Kerkenraad:

Johan Horstman vertelde over de plannen van de kerkenraad voor het komende seizoen:

  • Het weer te starten met ‘groothuisbezoeken’. De bedoeling is om dit per wijk te organiseren.
  • Een maandelijkse koffieochtend organiseren in de Molenaarshof. Voor iedereen die

dat gezellig vindt en/of behoefte heeft aan menselijk contact. Wanneer dat nodig is, wordt er voor vervoer gezorgd.

  • Beginnen van een lectorengroep. Irma Bussink heeft zich al aangemeld, wie volgt?
  • Dienst in het WoZoCo op 24 oktober. Aanvang 10.00 uur.

Website, Sociale media:

Hans Boensma gaf een toelichting op de online activiteiten en Kunstmoment.

Veel bezoekers van de website komen van buiten Diepenheim. Afgelopen maand waren er 1560 paginabezoekers. Op de website staat informatie over kerkdiensten, organisatie PKN Diepenheim, historie Johanneskerk, foto’s van activiteiten en nog veel meer.

Via Facebook en YouTube zijn de activiteiten ook te volgen. Alle diensten worden live gestreamd en zijn naderhand nog een aantal weken te bekijken.

Hans benoemde ook de jaarlijkse bijdrage aan ‘Kunstmoment’ in de kerk. Dit jaar in de vorm van een indrukwekkende levensboom naar ontwerp van Martha van Schaik. Een groot aantal vrijwilligers maakte onder leiding van Martha deze levensboom. De dames van de liturgische bloemschikgroep zorgden voor prachtige bloemstukken in en om de kerk. Ca. 2400 mensen bezochten tijdens Kunstmoment de Johanneskerk

Fancyfair:

Herman Veltkamp vertelde dat het project uit (financiële) nood is geboren. Hoewel het in eerste instantie door de classis was ontraden, werd het toch doorgezet. Al weer 28 jaar is het een groot succes. Niet alleen financieel, maar zeker ook als een verbindende factor in de gemeenschap.
Als een groot pluspunt wordt de opslag van goederen en boeken bij Jan Lusink (Zielsjan) genoemd.
Herman wees ook op de oogstdienst van 22 oktober waarin het lied over Diepenheim, dat geschreven is door Martine Suerink uit Gelselaar, in première gaat.

Predikant mevrouw Rienke Vedders-Dekker legde in haar slotwoord de nadruk op “samen”.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes.

Een geslaagde startzondag op een zonnige nazomerdag, met een goed gevulde kerk, kleurrijke bloemen en vooral een fijne sfeer!

Foto’s van de startzondag (klik op een foto voor een vergroting/dia-show)

 

Pagina: Advent en Kerst

Direct naar ons YouTubekanaal

Aankomende activiteiten
dec
4
ma
2023
19:00 Foodbus Doors Wide Open in Diepe...
Foodbus Doors Wide Open in Diepe...
dec 4 @ 19:00 – 21:00
Foodbus Doors Wide Open in Diepenheim
De vernieuwde food bus is nu nog completer en op de volgende data weer terug in de Hof: 09 Oktober : Johanneskerk Diepenheim van 19.00 tot 21.00 uur 12 Oktober : Parkeerplaats de Haverkamp in[...]
dec
7
do
2023
20:30 Medewerkersavond
Medewerkersavond
dec 7 @ 20:30 – 22:00
Medewerkersavond Beste medewerkers Hierbij nodigen wij u van harte uit om bij een te komen op donderdag 7 december   om 20.30 uur in de Molenaarshof om samen als medewerkers van de Protestantse Gemeente Diepenheim  het[...]
dec
9
za
2023
16:45 LICHTJESMIDDAGEN 2023 OP DE ALGE...
LICHTJESMIDDAGEN 2023 OP DE ALGE...
dec 9 @ 16:45 – 17:45
LICHTJESMIDDAGEN 2023 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en  HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE
De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2023 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente. Wij willen iedereen in de[...]
dec
10
zo
2023
10:00 Themadienst “Sterke Vrouwen”
Themadienst “Sterke Vrouwen”
dec 10 @ 10:00 – 11:00
Themadienst  "Sterke Vrouwen"
Themadienst “Sterke Vrouwen” door 4 vrouwen uit Diepenheim 10 december is het de 2e Adventzondag, we hebben dan een speciale kerkdienst over werken in de zorg en het geloof. Hieraan wordt meegewerkt door Christy Kistemakers[...]
11:00 Kerstmarkt, Johanneskerk open po...
Kerstmarkt, Johanneskerk open po...
dec 10 @ 11:00 – 17:00
Kerstmarkt, Johanneskerk open podium
Op zondag 10 december is er weer een kerstmarkt in Diepenheim. Nu zijn we een poosje geleden benaderd door de organisatie v.d. kerstmarkt met de vraag of we hier als kerk ook aan mee willen[...]
dec
16
za
2023
20:00 Concert Harmonie
Concert Harmonie
dec 16 @ 20:00 – 22:00
Kerstconcert ind e de Johanneskerk, nadere gegevens volgen of zie de website van de Harmonie
dec
18
ma
2023
19:00 Foodbus Doors Wide Open in Diepe...
Foodbus Doors Wide Open in Diepe...
dec 18 @ 19:00 – 21:00
Foodbus Doors Wide Open in Diepenheim
De vernieuwde food bus is nu nog completer en op de volgende data weer terug in de Hof: 09 Oktober : Johanneskerk Diepenheim van 19.00 tot 21.00 uur 12 Oktober : Parkeerplaats de Haverkamp in[...]
dec
19
di
2023
19:30 Kerstopenstellingen rond de Kerst
Kerstopenstellingen rond de Kerst
dec 19 @ 19:30 – 21:30
Kerstopenstellingen rond de Kerst
Johanneskerk  open rondom de Kerst Kerst is een bijzondere tijd. Versierde kerstbomen, kerstmarkten, gezellig tafelen, etc. Dat roept allemaal gevoelens op van nabijheid, gezelligheid en vrede. Kerstfeest maakt emoties los. Misschien denkt u terug aan[...]
dec
23
za
2023
10:00 Kerkopenstellingen rond de Kerst
Kerkopenstellingen rond de Kerst
dec 23 @ 10:00 – 11:30
Kerkopenstellingen rond de Kerst
Johanneskerk  open rondom de Kerst Kerst is een bijzondere tijd. Versierde kerstbomen, kerstmarkten, gezellig tafelen, etc. Dat roept allemaal gevoelens op van nabijheid, gezelligheid en vrede. Kerstfeest maakt emoties los. Misschien denkt u terug aan[...]