Kerkelijk Moment 21 juni 2020

Vandaag, 21 juni 2020, zullen Gerry Voskamp en Chris Koens samen met ds Arie Braakman een Kerkelijk Moment verzorgen. De Schriftlezing is Matteüs 10 vers 16 tot 33.
Op 5 juli hopen we D.V. de diensten in de Johanneskerk te kunnen hervatten.

En de meditatie van Protestantse Gemeente Markelo

juni 20, 2020